Uverdige arbeidsforhold

Mandag forrige uke gikk Arbeidstilsynet til aksjon mot et hus i Tønsberg, hvor opptil 50 polske arbeidere var stuet sammen.

Utrop spurte Per Skau fra Fellesforbundet i Landsorganisasjonen i Norge (LO) som har ansvar for saker som involverer sosial dumping, om arbeidsforholdene til de polske arbeiderne er generelt dårlige i Norge.

– Det som har blitt avslørt i media i det siste er dessverre ikke et enkelt tilfelle. Det er stadig uverdige arbeidsforhold når det gjelder innkvartering av de polske arbeiderne. I tillegg får de ganske lave lønninger, svarer han.

Lovverket respekteres ikke
Skau sier at de ser altfor ofte at polske arbeidere blir behandlet på en måte som ikke er det norske samfunnet verdig. – Det er deler av bransjen hvor lovverket ikke respekteres, mener han.

Han forteller at de har 4000 polske og baltiske medlemmer, hvorav noen tar aktivt del i fagforeninger.

– Hva kan gjøres for å gjøre de polske arbeidernes arbeidsforhold bedre?

– I det siste har vi fått en rekke verktøy som vil gi større muligheter for våre tillitsvalgte for å gripe inn i saker med uverdige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet har fått ressurser for å slå ned på sosial dumping. I tillegg har vi fått igjennom en krav om at det skal være norske arbeidsvilkår i alle offentlige arbeidskontrakter, sier han.

Holdningsendringer må til
Skau mener at det er viktig med holdningsendringer blant byggherrene og de som kjøper inn utenlandsk arbeidskraft fra dem.

– Vi har tro på at vi sammen med myndighetene kan løse problemet med sosial dumping i fremtiden. For å få til det må vi ha større ressurser enn det vi har idag. I tillegg er det viktig å ansvarliggjøre arbeidsgivere i større grad slik at de får økonomiske konsekvenser hvis de misbruker arbeidernes rettigheter, understreker han.

Han forteller at den 14. mars vil de få innsynsrett i dokumenter til arbeidstakere som vil gjøre det enklere å kontrollere om at det ikke skjer sosial dumping.

Bedre arbeidsforhold med tiden
Krystyna Michalak er polsk og inspektørtolk i Arbeidstilsynet. Hun sier til Utrop at arbeidsforholdene til de polske arbeiderne generelt sett den siste tiden er blitt bedre enn det var tidligere. Men at de dessverre ofte finner eksempler som de blir sjokkert og rystet over, men at slike tilfeller bli sjeldnere og sjeldnere.

– Fra min egen erfaring har det vært en positiv utvikling det siste halvåret, som jeg tror skyldes Arbeidstilsynets og fagforeningens informasjonskampanje og opprettelsen av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i høsten 2007, mener hun.

Språkbarrieren sentral
Hun forteller at ifølge UDI er det i overkant av 53 000 polakker som har oppholdstillatelse i Norge. Men hun tror at det er dobbelt så mange som jobber i Norge idag.

– Noen jobber svart og andre mindre enn tre måneder som gjør at de ikke trenger oppholdstillatelse. Hvis de i tillegg er utsendte fra polske firmaer er de ikke interessert eller har ikke tid til å finne ut hva deres rettigheter er, påpeker hun.

Inspektørtolken forteller at språkbarrieren spiller en viktig rolle i denne sammenhengen og at uansett hvor flink en er, tar det tid å lære seg et nytt språk. – Arbeidstilsynet er en av de statlige etatene som gir informasjon på andre språk enn norsk til utenlandske arbeidstakere. Dette fører til at vi får bedre innsyn i hvordan de faktisk har det og dermed hjelpe dem med deres problemer, konstaterer hun.