Vil ha flere minoriteter til folkehøyskolene

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Det er andre året Nansenskolen har denne ordningen. Skolen ønsker å rette sitt blikk mot studenter med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika som kan bidra med nye erfaringer og synspunkter til skolens internasjonale arbeid.

Utrop snakket med rektor ved skolen, Dag Hareide, om ordningen.  

Hvorfor ønsker dere disse studentene ved skolen?

– Vi trenger den kunnskapen og de erfaringer de har med seg fra sine kulturer. Sammen kan vi styrke vårt internasjonale fredsarbeid, sier Dag Hareide.

Hareide sier ordningen ikke kan sammenlignes med vanlige kvoteringordninger for disse studentgruppene, men mener at ordningen trenges for å få andelen med studenter med minoritetsbakgrunn inn på folkehøyskoler til å øke.

– Mange med minoritetsbakgrunn kjenner ikke så godt til folkehøyskoler, fordi de ikke er vant til denne ordningen. Derfor ønsker vi å få flere inn på skolen, sier Hareide.

En annen grunn er at skolen i mange år hadde et fokus på europeiske land, men ser nå at det er like viktig å sette fokus på andre verdensdeler.