Opplæring og motivasjon fra dag én

0Shares

Det er Åsnes Næringshage, Nav og flyktningkontoret som står bak prosjektet, skriver Østlendingen.

– Dette gjelder ikke bare de 30 flyktningene som Åsnes har sagt ja til å bosette i løpet av de neste tre årene, men også hva vi kan gjøre for de som kommer til mottaket på Hovelsåsen om en drøy måned. Og da mener vi hva vi eventuelt kan gjøre fra dag én, sier prosjektleder Svein Sjølli til avisen.

Flyktninger som kommer til Norge sitter med store ressurser, sier Svein Sjølli. Illustrasjonsfoto: Scanstock.

Det Sjølli ønsker å ta fatt i er blant annet:
* En individuell handlingsplan ut fra vedkommendes situasjon og ståsted når han/hun kommer til Åsnes.
* Motivasjonsarbeid.
* Språk- og samfunnsopplæring.
* Gode fadderordninger mot såvel lokalsamfunnet som arbeidslivet.
* Arbeidstrening, for eksempel med opprettelse av vikarordninger.
* Skape relasjoner til idretts- og kulturliv i kommunen.
* Alt samlet under én paraply, der den enkelte flyktning eller innvandrer har én person å forholde seg til.

– Det er ofte folk med store ressurser som kommer. Åsnes bør ta vare på disse og bruke dem både til beste for den enkelte, for innbyggerne ellers og hele kommunen. Det er det vi har ambisjoner om å få til gjennom dette prosjektet, sier Sjølli til avisen.