Ingen fjernadopsjon for homofile

Organisasjonen Verdens Barn har mottatt noen reaksjoner på ekteskapsloven, ikke minst i forkant, sier adopsjonskonsulent Helge Solberg. Verdens Barn adopterer barn fra fem land – Thailand, Kina, India, Sør- Afrika og Korea.

– Vi har fått flest positive reaksjoner, først og fremst fra miljøet som har jobbet for å få ekteskapsloven i stand. Det har også vært en del spørsmål om fakta og informasjon, sier han.

Ekteskapsloven er ikke noe problem i det hele tatt for Verdens barn, fordi den har liten praktisk betydning for dem.

– Norge godkjenner adopsjon etter ekteskapsloven, men i samarbeidslandene våre er det ingen som godkjenner adgang til adopsjon for lesbiske og homofile. Dette vil kun ha effekt i Norge og er også en viktig signaleffekt, sier Solberg.

Organisasjonen har diskutert saken med forskjellige organer. Sverige fikk en lov for et par år siden, men det skal ikke ha kommet i stand noen adopsjoner etter den svenske loven.

– Så vidt meg bekjent er det ingen land som er villig til å adoptere bort barn til lesbiske og homofile, sier han.

De har mottatt flere henvendelser fra lesbiske/homofile par som har ringt for å spørre om fjernadopsjon nå er mulig.

– Det er ikke mulig i praksis fordi det er regelverk som må oppfylles både i Norge og de landene vi adopterer fra, avslutter Solberg.

Adopsjonsforum understreker at de kun er formidlere av adopsjon og henviser til lover og regler som gjelder i utlandet. Det er myndighetene i landene de adopterer fra som avgjør dette, og foreløpig er det ingen land som godkjenner slike adopsjoner. De henviser for øvrig til retningslinjene fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i Norge.