Usikre tall om ulovlige innvandrere

Statistisk sentralbyrå anslår at rundt 18 000 personer kan oppholde seg i Norge uten lovlig grunnlag, men tallene er usikre.

Generelt er de papirløse uvillige til å avsløre om de kjenner andre i samme situasjon, og de er svært engstelige for å bli identifisert. Det er forskningsinstituttet Fafo og Statistisk sentralbyrå (SSB) som har gjennomført prosjektene. Forsker Li Chun Zhang ved SSB sier at tallene er veldig usikre, basert på teoretiske beregninger. Tallene kan variere fra cirka 10.500 til nærmere 32.000, melder ABC nyhetene.

Tallmaterialet er basert på befolkningsdata, registrering av innvandrere med midlertidig tillatelse (asylsøkere), skolebarn, sykehuspasienter, arbeidsgivere, politi, humanitære organisasjoner, etc.

Velferd
Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet understreker at omfanget av illegal innvandring er mye mindre i Norge enn i mange andre land, men hun vil studere rapportene nøye blant annet for å avgjøre hvilke velferdsordninger som bør være tilgjengelige for illegale innvandrere.

Barn som er ulovlige innvandrere i Norge har de samme rettighetene som andre barn til helse og utdanning. Men det kan synes som foreldre noen ganger er for redde til å kreve disse rettighetene på vegne av barna sine.

Mindre svart arbeid
Rieber-Mohn mener det er viktig at mulighetene for svart arbeid blir færrest mulig, og at det er effektivt samspill mellom myndigheter og politiet for å sikre retur av asylsøkere som har fått avslag.

Jon Pedersen, daglig leder ved Fafos internasjonale avdeling sa det har vært svært vanskelig å få intervjuet et utvalg av ulovlige innvandrere. Han sier at de er veldig usikre,  generelt er de uvillige til å avsløre om de kjenner andre i samme situasjon, og de er svært engstelige for å bli identifisert.

Personer uten identitetspapirer står i en helt ekstrem situasjon på det svarte arbeids markedet. Et av intervjuobjektene fortalte at hun kunne jobbe for 20-25 kroner timen, og da jobben var gjort, sa arbeidsgiveren at klær og mat ville bli trukket fra i lønnen, så han skyldte henne ingenting.

Pedersen sier at det finnes eksempler på nordmenn som drar nytte av deres ekstremt sårbare situasjon og utnytter dem grovt