Gir ut CD i dag

0Shares
Latest posts by Aleksandra Marjańska (see all)

”Kadhal vaanam” sammen med de to forrige albumene: “Kadhal Kaditham”– Kjærlighetsbrev (2003), og “Kadhal mozhli”– Kjærlighetsspråk (2006), utgjør en unik trilogi. Den binder sammen poesi og musikk, Vesten og Østen, det tradisjonelle og det moderne.

Vaseeharan som har tilbrakt den første halvparten av livet sitt på Sri Lanka, og den andre i Norge, setter stor pris på begge kulturene og lar dem møtes på det kunstneriske området. Slik oppstår det et nytt, usedvanlig og verdifullt verk. Tekstene er skrevet og sunget på tamilsk. Forfatterens neste ønske og plan er å få oversatt dem til norsk for at budskapet hans kunne spres videre, inn i det samfunnet som han er blitt en del av.

– Dessverre får jeg ikke hjelp fra norsk musikkbransje, og jeg vet ikke hvem jeg skal henvende meg til for å få støtte. Derfor bruker jeg mine egne ressurser, og alle prosjektene mine har jeg finansiert selv, sier han til Utrop.

De tre nevnte platene er et resultat av dikterens langvarige og fruktbare samarbeid med Udhaya, en komponist i India. De henter ofte inspirasjon fra den rike tamilske tradisjonsarven. Samtidig benytter de seg av vårt århundres teknologi. Siden de bor og jobber på to forskjellige kontinenter, foregår kommunikasjonen stort sett via telefon og internett.

– Det er en helt naturlig måte å binde sammen mine to største interesseområder på: kunst og kultur på den ene side, og kommunikasjon og moderne media på den andre, forteller Vaseeharan.

Han oppfordrer hvert menneske til å lage dets egen historie, prøve å gi den en form av musikk, litteratur eller film, for slik å ta vare på personlige erfaringer og opplevelser.

Den aller viktigste av dem er ifølge ham kjærlighet. Kjærlighet med alle sine ansikter. Kjærlighet til en kjæreste, til foreldrene, til hjemlandet.
– Gjennom diktene og sangene mine vil jeg formidle at alt som bygges på kjærlighet, kommer til å lykkes, og fører til noe godt, understreker han.
Platene hans er nok det beste beviset på det.

For å få vite mer om Vaseeharan og virksomheten hans, kan man besøke nettside www.vnmusicdreams.com.