Egendrift nøkkelen til suksess

0Shares

Kvinneorganisasjonen Fepomuves, som holder til i Villa El Salvador sør for hovedstaden Lima, får nå nytte av starten på et nytt samarbeidsprosjekt, hvor blant annet NORAD og ALA, den latinamerikanske foreningen ved Universitetet i Oslo, er viktige bidragsytere.

Utrop snakket med organisasjonssekretær Donatilda Gamarra, som nylig har vært på Norgesbesøk. Gamarra sier seg svært fornøyd med hvordan ting har gått i det siste, men viktigst for henne er det at overføringen av midler og utveksling av organisatorisk kunnskap skjer uten mellomledd.

– Sist vi var i Norge i 2007 fikk vi to av tre foreslåtte prosjekter godkjent for samarbeid med Norad. Vi skal nå få penger til utdanningssenteret og helsestasjonen som vi har i Villa El Salvador, samt også starte opp et nytt prosjekt sammen med våre latinamerikanske frender i ALA, sa hun.

Harde politiske basketak og ingen statshjelp
– Vi involverer oss totalt i vårt samfunnsengasjement. Fepomuves har vært med på å fjerne korrupte lokalpolitikere fra makten, marsjert for vanlige arbeidstageres rettigheter og gitt mat til familier som ikke har råd til det, forteller Gamarra.

Viljen til å starte opp og gjennomføre prosjekter på egen hånd har vært nøkkelen til videre eksistens. Statlig hjelp må de se langt etter, og derfor er hjelpen fra ALA og Norad mer enn ganske velkommen. Villa El Salvador er og blir langt rikere på solidaritet enn grønne sedler.

– Vi får ingen bidrag fra hverken stat eller privat næringsliv i Peru. Jeg tror rett og slett at staten aldri har blitt bevisstgjort på folk som ikke har nok ressurser. Faktisk er det vi i Fepomuves som har laget sosialbudsjetter og kommet i gang med kommunale matsaler. Vi var de som startet med gratis melkedistribusjon og så har staten og lokalmyndighetene kopiert initiativet vårt og satt det ut i drift andre steder i landet.

Organisasjonssekretær Donatilda Gamarra strikker til inntekt for de aller fattigste i Villa El Salvador. “Vi kan alle bli førsteklasses medborgere” står det på plakaten.  (foto: Claudio Castello).

Egenverdi mot mannsjåvinistisk undertrykkelse
Organisasjonen har bygget skoler, bedret veier og plantet parker. Snart skal man også åpne et nytt tilbygg som skal brukes som krisesenter. Vold mot kvinner er et stort problem i det sterkt patriarkale Peru.

– Jeg vet med mer eller mindre stor sikkerhet at politikontoret i Villa El Salvador, som har rundt 300-400 000 innbyggere, kan motta opptil 300 ukentlige meldinger om vold i hjemmet. For oss er det derfor veldig viktig å kunne fremheve kvinners egenverdi og kompetanse gjennom vårt arbeide. En kvinne som har gått gjennom våre kompetansekurser får selvtillit nok til å si nei når hun blir forsøkt slått eller voldtatt av ektemannen eller samboeren, vil hun påpeke.

Solidariteten viktigst
– Jeg håper at innvandrerne aldri glemmer og hjelper sine egne landsmenn. Verdens fattigste fortjener å et liv i verdighet, uansett hvem de er og hvor de enn måtte være. Vi har felles problemer, men kan også finne felles løsninger. Husk at solidariteten er viktigst, avrundet hun.

Inspirasjon til videreutvikling
– Vi kan lære av en organisasjon som Fepomuves, mener leder i kvinnegruppen Oasen, Erlinda Munoz.

Hun har selv vært aktiv i den peruanske organisasjonen før hun og familien måtte flykte til Norge i 1992 grunnet politiske årsaker i hjemlandet. Munoz bruker selv en god del av arbeidsmetodene fra Fepomuves-tiden i sin nåværende stilling som prosjektleder ved Oasen.

– Jeg bruker veldig mye tid og ressurser på å motivere og bevisstgjøre innvandrerkvinnene. Overbevise og overtale dem til å gjøre en innsats og komme seg ut av hjemmet. Her ser jeg et fellestrekk med situasjonen til kvinnene i Villa El Salvador, til tross for store forskjeller i levesituasjon og landtilhørighet, sier hun.

Anne Kristin Furuseth, talskvinne ved ALA, Latinamerikansk Forening ved Universitetet i Oslo, er spent på fortsettelsen.

– Vi er svært glade over å ha fått til dette samarbeidet. Både ALA og Norad har skaffet seg en prosjektpartner med kompatibel organisasjonprofil. Utvikling og skolering av kvinners lederegenskaper er svært viktig. Fepomuves´ innsats i dette feltet viser at det får stor innvirkning på lokalplan, avrundet hun.

Før vi avslutter intervjuet han hun følgende appell til de som har kommet til Norge og som, tross vansker med å komme inn på jobbmarkedet og økonomien, faktisk har det langt bedre enn slekt og venner som ble igjen i hjemlandet.Fepomuves startet opp på 80-tallet og holder en åpen og politisk uavhengig profil, først og fremst for å unngå å bli partipolitisk manipulert. Organisasjonen har opplevd press fra ulike kanter og til og med hatt organisasjonsmedarbeidere drept av geriljaen.