-Regjeringen tar ikke rasisme på alvor

0Shares

Etter Ali Farah saken lovet regjeringen å rydde opp i statlig rasisme og diskriminering. Ett år senere har de fremdeles svært få tiltak klare.

Hva har Regjeringen for eksempel tenkt å gjøre med at bare 45 av de statlige virksomhetene har kompetanse- og bevisstgjøringstiltak for å bekjempe og håndtere diskriminering? Eller at bare ti oppgir at de bruker tolk for å hindre diskriminering i publikumsrettede tjenester? Her snakker vi om store systemsvikt som kan få alvorlige konsekvenser for etniske minoriteter i deres møte med staten, skriver hun i Kronikken.