Pilot Pakistan

0Shares

NORAD har derfor, i samarbeid med Utenriksdepartementet, Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp opprettet en støtteordning der norsk-pakistanske organisasjoner kan søke om midler.

Et eget sekretariat nedsatt av Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp skal forvalte ordningen, og vil ta imot søknader og henvendelser fra aktuelle søkere.

Målet med prosjektet er å styrke utviklingseffekten av midler som norsk-pakistanere sender til utviklingsfremmende tiltak i sitt opprinnelsesland og bidra til at diaspora og innvandrerorganisasjoner stiller sterkere i konkurransen om bistandsmidlene.

Det blir også arrangert et seminar om prosjektet 3. september.

Fakta om tilskudd

Program