Ønsker regeloppmykning og økt informasjon

Folk som har bosettingstillatelse bør kunne oppholde seg i hjemlandet mer enn to år uten å miste oppholdstillatelse i Norge, mener leder for Norsk Innvandrerforum, Athar Ali.

I uttalelsen som Ali og Norsk Innvandrerforum har sendt Arbeids- og Inkluderingsdepartementet hevder står det at dagens praksis er for streng og kan blant annet gå utover personer som må oppholde seg i hjemlandet bl.a. på grunn av barnas skolegang eller for å pleie gamle foreldre. Terskelen bøy høynes og man foreslår en treårsregel slik at man tar hensyn til individuelle årsaker når man oppholder seg mer enn 2 år utenfor Norge.

Fokus på eldre innvandreres behov
Til Utrop sier Ali at han er positiv til endringene som ligger til høring i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet om utlendingsforskriftens paragraf 49 (jour. amn. paragrafen om bortfall av bosettingstillatelse), endringer som kan eventuelt føre til en mer fleksibel praksis. Spesielt eldre innvandrere kan dra nytte av dette.

– Når man blir gammel føler man en meget sterk behov for å være i hjemlandet blant slekt og venner i løpet av en lengre tidsperiode. Jeg mener man burde vise mere skjønn og vurdere sakene på individuelt grunnlag.

Burde AID og andre relevante offentlige instanser være mer bevisst på å informere folk om reglene?

– Ja, så absolutt. Spesielt gjelder dette for de eldre, som kan minst om regelverket, konkluderer han.

Jobber med saken
Utrop var også i kontakt med Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID). Fra departementshold velger man foreløpig å ikke uttale seg om saken, siden man nå er i gang med å jobbe med høringsuttalelsene.