Nektet NAV-hjelp

0Shares

52 år gamle Imelda Lasula Berg ble høsten 2004 langtidssykemeldt etter å ha jobbet som maskinoperatør hos bedriften Norfolier på Skårer siden 1986. Fra juli til oktober 2007 var hun på et såkalt avklaringstiltak ved arbeidsmarkedsbedriften Nitor AS i Lørenskog. Ifølge en rapport laget av bedriften var konklusjonen at hun ikke har noe restarbeidsevne, og burde helst få 100 prosents uføretrygd. Hennes lege Ahn Kim Thi Tran har alltid støttet kravet hennes og det samme har NAV Arbeid i Lørenskog kommune gjort.

– NAV Arbeid sendte meg en beregning på hva jeg skulle få utbetalt av NAV Trygd og da trodde jeg alt skulle være i orden, sier Lasula Berg til Romerikes Blad.

Saksdrenering

NAV Trygd mener på sin side at Lasula Berg ikke oppfyller hovedkravet til 100 prosents ytelse, nemlig at sykdommen skal være fremste årsak til nedsatt inntektsevne. Grunnen til NAV Trygds beslutning baserte seg på to ulike legers vurderinger.  Lasula Berg har klaget på avgjørelsen, men både hun og familien har i mellomtiden fått store økonomiske problemer etter at utbetalingen av attføring tok slutt 1. januar.

Fungerende fylkesdirektør i NAV Akershus, Liv Eli Lundeby, ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken. Hun sier likevel til Romerikes Blad at det er snodig at de to NAV-institusjonene kommer frem til såpass ulike beslutninger i en enkeltsak.