Ni av ti flyktninger flytter fra første bolig

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

I rapporten skriver forskerne at de fleste flyktninger flytter i løpet av en 4-års periode, gjerne til sentrale kommuner på Østlandet.

Danielsen sier til Utrop at det finnes mange grunner til hvorfor de fleste ikke finner seg til rette, noe som igjen får dem til å flytte fra første bostedskommuner. Nettverk var den viktigste grunnen de flyttet.

– De fleste vi snakket med oppga et ønske å komme i nærhet av venner og eller familie, sier Danielsen.

Andre respondenter sier i rapporten at de mistrives i sine jobber. Ved familiegjenforening kan det også hende at ektefellen ikke finner seg til rette på det nye stedet.

Danielsen sier også at man kan se på flytting som resultat av at de fleste flyktninger bosettes på et sted som ikke er deres førstevalg, og da oppstår det naturlig nok ofte et ønske om å flytte så fort det lar seg gjøre.

Dette mener forskeren kan by på en del utfordringer for den norske staten når den skal bosette flyktninger.

– En kunne for eksempel se på den statistikken som viser hvor flest folk fra et bestemt land bosetter seg, og se om den aktuelle kommunen er villig til å ta imot flere flyktninger, sier hun.

Samtidig er Danielsen klar over at enkelte kommuner kan bli oversvømt av en bestemt gruppe mennesker. Hun mener at den enkelte kommuner kan regulere dette selv, ved å sette grenser for hvor mange kommunen kan ta inn i tillegg til de som allerede finnes.

– Eller man kan finne andre større kommuner i nærheten av store byer hvor de kan bosettes, sier Danielsen.