Kommuner må yte mer for bosetting av flyktninger

0Shares

Mindreårige flyktninger, mange av dem enslige barn, sitter årevis i norske asylmottak etter at de har fått rettmessig oppholdstillatelse i Norge.

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 19 norske kommuner nekter helt å ta imot flyktninger i år. I tillegg vil mange store kommuner ta imot langt færre enn UDI har bedt dem om.

Norges Røde Kors, Flyktningerådet, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna sendte torsdag brev til samtlige av landets 434 ordførere med en sterk oppfordring om å sørge for bosetting av de 955 flyktningene som er innvilget opphold, men likevel må leve i asylmottak.

Kongsvinger, Tromsø, Porsgrunn, Sarpsborg og Tønsberg er blant de store kommunene som tar imot langt færre enn de er anmodet om av UDI. Kongsvinger er bedt om å ta imot 70, men har inntil 2. mai i år bare tatt imot 22, ifølge tall som ble lagt fram av hjelpeorganisasjonene torsdag.

Tønsberg har tatt imot 20, som er 45 færre enn kommunen er bedt om ta imot. Sarpsborg har tatt 35, som er 30 færre enn UDI har bedt om. Tromsø har sagt ja til 50 – halvparten av hva kommunen er bedt om å ta. Porsgrunn er bedt om å ta 85, men har så langt i år bare sagt ja til 40.

De 19 kommunene som har sagt nei til bosetting i år ifølge NTB er Rømskog, Rygge og Halden i Østfold, Andebu i Vestfold, Rælingen i Akershus, Løten i Hedmark, Flesberg i Buskerud, Vinje i Telemark, Birkenes og Tvedestrand i Aust-Agder, Rauma, Tingvoll, Sula og Stranda i Møre og Romsdal, Hemne i Sør-Trøndelag, Vågsøy og Balestrand i Sogn og Fjordane, Fitjar i Hordaland og Målselv i Troms.