Mener minoritetskjendiser hindrer demokratiet

Ikke alle minoritetskjendiser har like stor støtte blant sine egne minoriteter. Dette er med på å svekke minoritetenes makt, sier forsker Jon Rogstad til Dagsavisen.

Personer som gir seg ut for å være representanter for minoritetene, trenger ikke nødvendigvis være det. Når vi tar for gitt at det som kommer i media er i overensstemmelse med minoritetenes synspunkter, undergraver vi minoritetenes meninger og interesser, mener Jon Rogstad.

Han står bak utredningen “Sand i maskineriet”, som omhandler innvandrernes makt i Norge. Sammen med flere forskere har han studert det de kaller den norske minoritetseliten, delt inn i kategoriene imamene, innvandrerpolitikerne og de karismatiske. Av talte 1.950 maktpersoner i Norge, utgjorde minoritetene kun to personer.

Rogstad påpeker også at Norge fremdeles er en ung innvandrernasjon der hver enkeltsak blir knyttet opp mot hvorvidt integreringspolitikken er vellykket, og da ligger mye av makten hos ordforvalterne.