Nye lover for å verne elever

0Shares

Regjeringen la fredag frem et forslag om nye regler i opplæringsloven om skolemiljøet.

Regjeringen vil blant annet styrke brukermedvirkningen og gjøre skolens plikter klarere. Forslaget vil gi elever og foreldre bedre mulighet til å påvirke skolemiljøet.

I forslaget er det blant annet foreslått en plikt om at skolen må holde elevrådet, foreldrerådet og andre organ der elevene og foreldrene er representert, løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet.

Regjeringens hovedkrav i den nye lovregelen er at skolene skal ha «et fysisk og psykososialt miljø som har tilfredsstillende virkninger for helsen, trivselen og læringen til elevene».

Forslaget åpner dessuten for direkte statlig tilsyn med elevenes skolemiljø. Kommunene vil fremdeles i første rekke føre tilsyn med skolemiljøet etter forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.