Afghanske barn har det verst

0Shares

Hvert år kommer Den internasjonale Redd Barna-Alliansen med en undersøkelse om hvilke levekår mødre og barn har i ulike deler av verden.

“Mors-indeksen”, som undersøkelsen kalles, måler mødres velferd ut fra seks barometre som omfatter helse, utdanning, prevensjonsbruk og politisk deltakelse. Undersøkelsen har sammenlignet forholdene i 136 land.

Årets undersøkelse viser at Norge ligger på topp sammen med Sveits og Canada, mens Niger har den tvilsomme ære av å danne bunnlag sammen med Guinea-Bissau og Burkina Faso. Når bare barns velferd måles, viser undersøkelsen at afghanske barn i dag har verdens verste levekår.

“Mors-indeksen” fokuserer i år på mødre og barn i krig. Undersøkelsen viser at kvinner og barn i økende grad er ofre for tilfeldig eller systematisk vold mot folkegrupper.

I dagens konfliktområder, er hele 90 prosent av alle ofre sivile. Under den andre verdenskrig, var 65 prosent av ofrene sivile, og ved forrige århundreskifte bare fem prosent.

– Verdenssamfunnet klarer ikke å beskytte kvinner og barn i kriger og konflikter. Det får de mest forferdelige konflikter, sier Charles MacCormack, president i Redd Barna- Alliansen.