Norden mot nazisme og rasisme

0Shares

– Det er i dag ikke lett å være mørk og innvandrer, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy ved åpningen av seminaret “Nordisk innsats mot nynazisme og voldelige ungdomsgjenger”.

Torsdag åpnet Dåvøy det nordiske seminaret “Rasisme i Norden” i Hurdalsjøen utenfor Oslo.

Nordisk Ministerråd ved Nordisk Ungdomskomité og Barne- og familiedepartementet hadde tatt initiativet til seminaret der nærmere 100 deltok. Blant deltakere var det forskere, myndighetspersoner, ungdomsarbeidere, politiet og frivillige organisasjoner fra alle de nordiske landene, inkludert Island. Ulike fagmiljø i de nordiske landene belyste status, drøftet erfaringer og utvekslet ideer for videre arbeid.

– Sentrale aktører fra alle nordiske land er samlet i dag, og dette er et unikt forum for å bekjempe nynazisme og rasisme, sa Dåvøy ved åpningen av seminaret i Hurdalsjøen.
Dåvøy støttet også etableringen av et permanent nordisk ekspertforum om voldelige gjenger, rasisme og nynazisme.
Historiker Heléne Lööw fra Sverige gav en historisk oversikt over høyreekstreme bevegelser i Norden.

– Mens norske nynazister først og fremst angriper innvandrere og muslimer, rammer den groveste, rasistisk og nazistisk motiverte volden i Sverige hvite, homofile menn. Men ingen danner organisasjoner som “Ikke rør homoen min”, sier den svenske historikeren Helene Lööw.

Svenske nazister har homofile og jøder som det store fiendebildet. Islam oppfattes svært sjelden som en fare, mente hun.

Yngve Carlsson, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning i Oslo, forklarte problemet mange kommuner sliter. Rasistiske grupper er ofte et nytt fenomen og man vet ikke hvordan man håndterer disse gruppene.

– Det er viktig å ikke bagatellisere eller handle tafatt. Men man skal heller ikke få panikk, sa Carlsson.

Han mente slike grupper kunne være selvrekrutterende, og viste til et eksempel i Brumendal i Kristiansand.

Etterretningsseksjonen ved Oslo Politikammer har nå utarbeidet en håndbok om hvordan rasistiske grupper skal håndteres. Morten Løw Hansen gjennomgikk innholdet på håndboka.

Representanter fra Exit i Norge, Finland og Sverige oppsummerte positive og negative erfaringer med de nasjonale Exit-prosjektene. Exit tilbyr forskjellige typer støtte til ungdom som ønsker å bryte ut av nynazistiske miljøer.

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Tore Bjørgo, som var initiativtaker til Exit i Norge påpekte at det norske Exit prosjektet jobbet på annet plan enn det svenskene gjorde. Det ble blant annet lagt vekt på oppbygning av kompetanse og kunnskap i Norge.