Å søke om norsk statsborgerskap skal koste penger

0Shares

I dag betaler utlendinger gebyr for å få visum til Norge. Nytt forslag om å fjerne gebyr ved søknader om asyl er sendt på høring.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår nå å innføre gebyr for behandling av andre typer søknader etter utlendingsloven, samt søknad om statsborgerskap.

Departementet antar at søkere vil legge mer forarbeid i en søknad slik at den er fullstendig utfylt og all nødvendig informasjon er tilstede, før søknaden sendes. Dette vil ifølge departementet kunne spare tid og ressurser ved behandlingen av sakene.

En søknad om statsborgerskap vil koste omlag 1000 kr, en søknad om oppholds-, arbeids- og bosettingstillatelse 500 kr, mens fornyelser vil koste omlag 250 kr.

Søknader fra barn under 18 år vil inngå i foreldres søknader når det søkes samtidig, og pålegges ikke egne gebyrer.