Rasismesak utsatt

0Shares
Latest posts by Tor Bach (see all)

Saken skulle opprinnelig ha blitt behandlet av høyesterett i april, men er nå utsatt til høsten eller vinteren.

Det er riksadvokat Tor Aksel Busch som selv skal føre aktoratet i saken. At rikadvokaten personlig prosederer saker hører til sjeldenhetene, og det er tydelig at påtalemyndighetene ser det som prinsipielt viktig å få Sjølie dømt.

I talen under hessmarsjen i august for to år siden uttalte Sjølie:
“Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn. Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.”

Etter en del frem og tilbake tok riksadvokaten ut tiltale mot Sjølie, som etter å ha blitt frifunnet i Sarpsborg byrett ble dømt i lagmannsretten. Sjølie ble imidlertid kun dømt for den delen av utsagnene som omhandlet jødene.

I løpet av fjoråret ble det politianmeldt 82 tilfeller av rasisme, bare ni av anmeldelsene resulterte i påtalemessige reaksjoner som tiltale eller bøter. Et eget utvalg arbeider nå for å gå gjennom alle rasismeanmeldelser siden 1997. At riksadvokaten selv velger å prosedere slike saker i retten er et meget sterkt signal til politi- og lensmannsetaten om å ta slike saker mer alvorlig