Kartlegger situasjonen for innvandrere

0Shares

Situasjonen kartlegges med tanke på integrering i arbeidslivet.

Arbeidet blir gjort blant annet etter oppfordring fra Norsk Kommuneforbund. Tillitsvalgt Eddie Whyte sier til Sandefjords Blad at rapporten bør være mest mulig omfattende.

Kommuneforbundet har valgt tre hovedområder for integreringsarbeidet: Kartlegging av ansatte i kommunen med minoritetsbakgrunn, revitalisering av et prosjekt i regi av Sandefjord Vekst (rekruttering av flerkulturelle i arbeidslivet), og etablering av en arbeidsgruppe, med representanter fra arbeidstagerne, arbeidsgiverne og folk med flerkulturell bakgrunn.

–Hensikten er å få en helhetlig vurdering av hvor Sandefjord står i integreringsarbeidet. Sandefjord er blitt en flerkulturell by, og det må de kommunale tjenestene ta hensyn til, sier Eddie Whyte.

Etter behandlingen i administrasjonsutvalget, skal formannskapet ta stilling til rapporten.