Raskere utvisning ved grov vold

0Shares

I dag må en utlending som har oppholdstillatelse i Norge, være dømt for forhold som har en strafferamme på fengsel i mer enn ett år for å bli utvist. Dette er foreslått senket til 6 måneder.

En hurtigarbeidnde arbeidsgruppe ble nedsatt 29. april som følge av blant annet drapet på Anooshe Sediq Ghulam. Hun ble skutt av sin mann utenfor Tinghuset i Kristiansund i forbindelse med en barnefordeligssak.

Arbeidsgruppa har sett på regelverk og praksis i saker som gjelder trusler og vold i familier der den som står bak handlingen ikke er norsk statsborger.

Rapporten ble overlevert statsrådene Erna Solberg og Odd Einar Dørum i dag.

Foruten lavere terskel for utvisning av voldelige personer er det også foreslått økt bruk av innreiseforbud. Det skal også bli bedre kommunikasjon mellom politi og Utlendingsdirektoratet.

– Vi ser dessverre at en del utlendinger som søker opphold eller asyl her i landet har lite respekt for våre normer. Regjeringen vil ikke godta vold. Vi understreker en nulltoleranse overfor vold mot kvinner, og annen vold. De kriminelle som misbruker asylinstituttet uten å ha rett til asyl, bør bortvises eller utvises, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Strengere straff for passjuks

Kommunaldepartementet skal vurdere strengere straff for dem som misbruker reisedokumenter og pass.

I dag risikerer man opp til fem års fengsel for dokumentfalsk, som omfatter forfalskning av pass.

Ni av ti asylsøkere kom i fjor til landet uten reisedokumenter.