Flyktninger søker til Norge og Sverige

0Shares

Danmarks strammere innvandringspolitikk får sannsynligvis stadig flere flyktninger til å prøve lykken i Sverige og Norge.

Mens Danmark i årets første kvartal har notert en stor nedgang i antallet av asylsøkere, er tallet vokst tilsvarende i Norge og Sverige.

Det kom 1877 flyktninger til Danmark, det vil si 1251 færre enn samme periode siste år.

I Norge og Sverige gikk bevegelsen den motsatte vei: Tallet steg med henholdsvis 711 og 1356 flytninger.

Det er vanskelig å bevise om det er en direkte sammenheng mellom fallet i Danmark og stigningene i Norge og Sverige. Men i alle tre landene kommer flyktningestrømmen fra nasjoner som Irak og det tidligere Jugoslava.

Asylsøkere smugles til Norge

Fire av fem asylsøkere får hjelp av organiserte menneskesmuglere med å komme til Norge, hevder Kripos.

I januar var økningen i antallet asylsøkere på 205 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Nationen.

For inneværende år viser prognosen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) at Norge vil motta hele 18.000 asylsøkere.

Hittil i år har over 6.000 mennesker kommet til landet i håp om å få innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Det er flere enn i hele perioden 1995 til 1997. I fjor ankom totalt 14.782 personer, viser tall fra UDI.