Kaldt forhold på grunn av innvandrere?

0Shares

Den nye, danske borgerlige regjeringen vil innføre en rekke tiltak for å stoppe tilstrømmingen av asylsøkere. Likevel kan danske par der den ene parten er fra et land utenfor EU, omgå loven med å bosette seg i Sverige.

Tall Aftenposten har innhentet viser at omleggingen allerede har hatt effekt: Første kvartal i år kom det bare 1200 asylsøkere til Danmark mot 2400 i samme periode i fjor.

I Norge går utviklingen andre veien. 4200 asylsøkere er kommet til Norge i løpet av første kvartal, nesten tre ganger så mange som kom de tre første månedene i fjor. Utlendingsdirektoratet (UDI) regner derfor med at rekorden fra i fjor, 14 782 søkte asyl, blir slått. UDI anslår at 18 000 vil søke asyl i Norge i år.

Nylig rettet den svenske integrasjonsminister Mona Sahlin et hardt angrep på Fogh- regjeringens nye integreringspolitikk som hun mener er uttrykk for »ekstreme beslutninger«.

Hennes synspunkter støttes av den sosialdemokratiske statsministeren Göran Persson.

Også formannen for Venstres søsterparti i Sverige, Lars Leijonborg fra Folkepartiet mener at den danske integreringspolitikk »ikke går ut på å integrere folk som har behov for beskyttelse, men på å holde dem ute av Danmark«.