Flere spesialister til Norge

0Shares

Omlag 10% av de som har fått innvilget arbeidstillatelse på dette grunnlaget er spesialister og andre med mulighet for varig opphold. Nærmere 2/3 er sesongarbeidere.

De øvrige omfatter andre kategorier arbeidstillatelser som ikke danner grunnlag for varig opphold i Norge.

Hvis nivået på innvilgete spesialisttillatelser holder seg ut året, kan det regnes med en fordobling sammenliknet med fjoråret. Det betyr nærmere 1500 slike tillatelser.

Tallene omfatter ikke innvilgede arbeidstillatelser til asylsøkere, overføringsflyktninger og familiegjenforente.