Schengen er årsak til økt asylstrøm?

0Shares

– At politikken har blitt mer restriktiv stort sett over hele Europa, har betydning for Norge, sier Are Sauren i Utlendingsdirektoratet til VG. Spesielt Tyskland og Nederland har strammet inn politikken voldsomt.

Sauren mener at Schengen-avtalen er den viktigste årsaken til økningen.

Utrop skrev igår at mens flyktningetallet faller kraftig i Danmark, stiger det til gjengjeld i både Norge og Sverige.

– Men det er umulig å påvise noen direkte sammenheng mellom reduksjonen i Danmark og økningen her til lands. Folk søker asyl der det virker mest sannsynlig at de kan få gjennomslag. Debatten og den restriktive politikken i Danmark er nok derfor en viktig grunn til at færre søker asyl der, sier Are Sauren.