Innvandrere høyere utdannet enn nordmenn

0Shares

I en undersøkelse fra 1998 hadde 27,1 prosent av personer med innvandringsbakgrunn utdanning på universitets- eller høgskolenivå, mot 21,5 prosent av personer uten innvandringsbakgrunn.

Faktisk har innvandrere såpass mye høyere utdannelse at andelen personer med høy utdannelse er lavere blant folk med norsk bakgrunn (21,5 prosent) enn snittet i Norge (22 prosent).

Blant personer med innvandringsbakgrunn er det også flere som har utdanning på universitets- eller høgskolenivå enn blant personer med norsk bakgrunn.

Andelen med universitets- eller høgskoleutdanning varierer fra 9,2 til 44 prosent, etter landbakgrunnen til innvandrerne. Innvandrere fra Tyrkia har lavest andel med høyere utdanning, mens innvandrere fra Sveits har høyest andel med høyere utdanning.

Også blant innvandrere fra blant annet Frankrike, Nederland og Sør-Afrika har om lag 40 prosent høyere utdanning. Til sammenligning har 21,5 prosent av de med norsk bakgrunn fullført en utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

I noen landgrupper finner vi også store forskjeller i utdanningsnivå mellom menn og kvinner fra samme land. Ofte er ikke innvandrerne representative for utdanningsnivået i landet de kommer fra, men har gjerne betydelig høyere utdanning enn sine landsmenn.