Reagerer på etnisk diskriminering fra Frp

– Jeg reagerer sterkt på at hensyn til integrering blir trukket frem av FrP som argument for å rettferdiggjøre slike forslag, sier den unge Ap-politikeren Alsabeehg overfor utrop.no.
Foto: Privat
Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen hadde oppslag i media om at FrP vurderer lavere lønn og velferdskutt for innvandrere. Abdullah Alsabeehg, nestleder i Oslo AUF og varamedlem i partistyret i Oslo Arbeiderparti, reagerer sterkt på forslaget.
0Shares
Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, uttalte til VGNett at partiet høyst sannsynlig vil foreslå en rekke endringer i innvandrernes rettigheter i Norge.
Kontantstøtten og barnetrygden er ytelser som trolig vil foreslås kuttet. Amundsen har også lyst til å innføre såkalt innslusingslønn for innvandrere, som Danmarks finansminister Claus Hjort Fredriksen foreslo søndag, skriver NRK.no
– Det finnes gode, rasjonelle argumenter for innslusingslønn. Arbeidsgiveren som gir fast ansettelse til en innvandrer som ikke er ferdig integrert, løper en høyere risiko enn hvis han ansetter en nordmann. Derfor kan det være lett for arbeidsgiveren å styre unna innvandrere, uten at det har noe med fordommer å gjøre, sier Amundsen til VGNett
 
Forkastelig 

– Forslaget fra FrP mener jeg er rett og slett forkastelig! Tenk dere et samfunn der velferdstilbud blir fordelt basert på hudfarge eller etnisk bakgrunn. Jeg reagerer sterkt på at hensyn til integrering blir trukket frem av FrP som argument for å rettferdiggjøre slike forslag, sier den unge Ap-politikeren overfor utrop.no.
 
Vil øke forskjellene

Å innføre lavere lønn og velferdskutt for innvandrer vil føre til at de som har minst fra før får mindre. Dette vil øke klasseforskjellene, understreker Alsabeehg.
– Arbeidsledigheten blant innvandrer er høyere enn befolkningen ellers. I Oslo, som ledes av et byråd styrt av Høyre og FrP, er 15 prosent av alle barn fattige i følge en FAFO-rapport fra 2009. De fleste av dem bor i områder i Oslo med høy andel mennesker med minoritetsbakgrunn. Lavere lønn og velferdskutt for innvandrer er diskriminering i praksis og vil øke klasseforskjellene i samfunnet. Dette er totalt uakseptabelt.