Asylorganisasjon skal overvåke returer

Organisasjoner samlet på pressekonferanse for en mer menneskelig politikk på asyl- og flykningefeltet: (fra venstre til høyre) Jon Ole Martinsen, leder i SEIF (Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger), Irfan Qaiser fra Norsk Folkehjelp og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter.
Foto: Claudio Castello
Rådgiver Jon Ole Martinsen ved Seif (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og flere andre med bakgrunn fra asylfeltet vil selv sjekke hva som skjer med returnerte flyktninger, ifølge Vårt Land.
0Shares
Seif-rådgiveren og andre ansatte vil være med asylsøkerne på chartrede fly tilbake til hjemlandet og undersøke hva som skjer, med enkeltskjebner som blir returnert. 

I september i fjor etablerte en rekke personer med Tormod Bakke i spissen Peoplepeace. Bakke er styreformann, Martinsen er styremedlem, mens prest og kirkerådsmedlem Stein Reinertsen fra Farsund er varamedlem.
Ingen overvåker 

Foreløpig er Peoplepeace i oppstartsfasen og har ikke overvåket noen returer. De har kontaktet Justisdepartementet for å få plass på chartrede fly med tvangsreturnerte.

– Vi vil konsentrere oss om land hvor det er høyt antall søkere og hvor det er en utfordrende situasjon for menneskerettighetene. Blant annet Irak, Iran og Syria. Etiopia vil også være aktuell hvis det kommer på plass en returavtale, sier Seif-rådgiveren til vl.no. 
Martinsen understreker at Peoplepeace ikke er imot all retur av asylsøkere.
– Har man ikke beskyttelsesbehov, skal man returneres. Vårt arbeid skal kvalitetssikre at man ikke returneres til umenneskelige forhold.
Krever oppfølging 

Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter sier at når norsk politi er vitne til at tvangsreturnerte asylsøkere tas imot av landets sikkerhetspoliti, må det registreres og følges opp.

– Tvangsreturnertes rettigheter må lovfestes slik at de får lov å kontakte familie og advokat før utreise og at bruken av håndjern og fotlenker begrenses, sier han til vl.no.