Vil få flere innvandrere til å organisere seg

Ofte er det vanskelig å rekruttere innvandrere til fagforeninger. Nå skal fagforeningen Parat samarbeide med tankesmien Agenda for å få opp organisasjonsandelen blant flyktninger og innvandrere.
Foto: Pxabay/Tolea. Illustrasjonsbilde
Hovedstyret i Parat ønsker å få flere innvandrere til å organisere seg og dra nytte av fordelene ved å være medlem i fagforeninger.
0Shares

Signalene fra offentlig og privat sektor viser at organisasjonsgraden blant innvandrere og flyktninger er lavere enn for andre arbeidstakere, melder fagforeningen Parat.

Mange jobber på arbeidsplasser med dårlige arbeidsbetingelser, dårlig lønn og lav organisasjonsgrad.

Nå skal et nytt samarbeidsprosjekt med Tankesmien Agenda finne ut om årsakene, og hvordan man skal øke rekrutteringen av innvandrere til fagorganisasjoner.

Går glipp av muligheter

Unn Kristin Olsen, leder i Parat, mener at den lave organisasjonsgraden er problematisk for alle. Ikke bare går innvandrerne glipp av viktige muligheter og goder, men den skaper også et problem for den norske arbeidslivsmodellen som helhet.

En årsak til at Parat, og andre fagforeninger, ikke har statistikk på hvor mange medlemmer som er innvandrere, er personvernreglene. Fagforeningene kan ikke spørre om innvandrerbakgrunn når de verver medlemmer.

– Åpenbare etiske og juridiske grunner tilsier at vi instinktivt vil skygge unna å be noen krysse av i innmeldingsskjema på sin status som innvandrer, asylsøker, midlertidig bosatt eller arbeidsinnvandrer, og enda mindre om hva statusen var for besteforeldre og foreldre, sier Olsen til Parat.

Samarbeidsprosjektet skal ære ferdig våren 2020.

– Agenda ønsker å gå i dybden når det gjelder for eksempel hva som er barrierene for at innvandrere organiserer seg, sier økonom i Parat, Tonje Krakeli Sneen, til parat.com.

Fagforeninger har ofte omdømmeproblem

Ofte er det vanskelig å rekruttere innvandrerne til fagforeningene. Noen har negative oppfatninger av fagforeninger, for eksempel de som minnes statsstyrte fagforeninger i tidligere øst-europeiske kommunistiske regimer. Andre kommer fra land hvor fagbevegelsen er korrupt og useriøs, og noen vet rett og slett ikke hva en arbeidstakerorganisasjon er, eller hvorfor de bør melde seg inn.

I mange deler av verden blir arbeidere som organiserer seg, utestengt fra arbeidsplassen eller utsatt for represalier.

– I andre land har organisering i fagforeninger et dårlig rykte, men her i Norge har vi et godt omdømme, og det må vi fortelle innvandrerne. Nå vil vi vente og se hva Agenda vil rapportere om hva innvandrerne tenker er barrierene for å organisere seg, sier Sneen.