Farid Shariati kan bli nestleder i MDG

Synlige minoriteter, som for eksempel innvandrere og funksjonshemmede, kommer sjeldent til topps i politikken, sier nestlederkandidat i MDG, Farid Shariati.
Foto: Paul Johannessen
– Grønn politikk handler ikke bare om miljø, sier den norsk-svensk-iranske politikeren, som vurderes som nestleder i Miljøpartiet de Grønne (MDG).
4Shares

Shariati kom for 30 år siden som flyktning fra Iran til Sverige sammen med familien. I Norge har han bodd siden 2008.

I sine yngre dager var han aktiv i den grønne bevegelsen i Sverige, men det er først og fremst i Norge at han har blitt politisk aktiv.

– Jeg har hatt en oppvekst preget av overgangen fra utsiden til innsiden av et samfunn, til fellesskapet. Jeg tenker en slik bakgrunn mangler på høyere nivå i norsk politikk. Representasjon er viktig, og norske toppolitikere har veldig homogene mangfoldsuttrykk. Synlige minoriteter, som for eksempel innvandrere og funksjonshemmede, kommer sjeldent til topps. I det moderne Norge er det viktig at innbyggerne kan identifisere seg med politikerne, sier Shariati til Utrop.

– Hva var det som tiltrakk deg til MDG?

– For meg var det mange saker som samlet utgjorde valg av parti. Grønn politikk mer enn bare klima og miljø. Grønn politikk handler også om en kamp for sosial rettferdighet som går over landegrensene. Økologi kan knyttes opp mot sikre rammer for samfunnet.

Global tenkning

Shariati vokste opp i Lund i Sør-Sverige, et sted som regnes som en bastion for MDGs svenske søsterparti og for den svenske miljøbevegelsen.

– I Sverige har miljøbevegelsen alltid tenkt globalt og fokusert på koblingen mellom klima og miljø, og sosial rettferdighet. I Norge har vi også kommet i gang og blitt bevisste på konskvensene som forbruk og overforbruk fører til. Vi har ofte vært opptatte av varer og tjenester, men tenkt lite på den manglende rettferdigheten til de som, ofte på den andre siden av verden, produserer disse varene.

Hvis han får en fremtrendende rolle i MDG vil Shariati fremme disse momentene når politikk skal utformes.

– Klima og miljø er og vil forbli vår tids største solidaritetssak. Vi ser allerede i andre deler av verden at klima er katalysator for ressursmangel og konflikter. Stadig flere flykter på grunn av klimaendringer og problemene det medfører enn fra krig og politiske konflikter. Hvis vi ikke gjør noe med klima, vil flyktningstrømmen øke.

Grønt bolverk mot høyrepopulisme

Shariati ser for seg at den grønne bevegelsen også skal fungere som avleder for det han ser som en skremmende utvikling i Vesten.

– Vi har et verdensbilde som er blitt komplekst, med ulike radikale trender. I løpet av noen få år har vi fått Trump og Brexit, og andre krefter på ytre høyre som får stadig mer innflytelse i vestlige land. Andre steder i verden, som i Hong Kong og Libanon har dette ført til anti-systemiske protester.

– Hva er grunnen til dette?

– Folk føler avmakt og avstand til politiske prosesser. Dette gir seg utslag i mer polarisering i samfunnet, og mer politikerforakt. På en måte er dette forståelig, fordi folk har en tendens til å stemme på slike krefter når man opplever mange opprivende endringer, og føler at de ikke har kontroll over sine egne liv. Vi må ta på alvor på alvor langt tidligere enn når det oppstår et folkeopprør, eller når skandaler avdekkes. Og mye av polariseringen skyldes feilslått sosialpolitikk som har foregått over lang tid. En god og helhetlig sosialpolitikk treffer godt over hele landet, uavhengig om det er i byene eller små steder.

Gjenoppbygge fellesskap

Også i Norge øker forskjellen og misnøyen, påpeker han.

– For oss i MDG og andre grønne partier handler det om å gi gode og alternative løsninger. Løsninger som bygger opp under felles tillit, og som inkluderer fremfor å skape flere skillelinjer mellom folk.

Å gjenoppbygge fellesskapsfølelsen er viktig, mener Shariati.

– Særlig må være spesielt opptatte av å ta opp kampen for marginaliserte grupper, som etniske og seksuelle- og kjønnsminoriteter. For de som sliter psykisk, og ikke får endene til å møtes. Samfunnet tjener som helhet på at vi ivaretar alles interesser. Som sosialpolitisk talsperson har jeg vært opptatt av å vise frem partiets sosiale politikk og vil at De Grønne tar en mye større plass i norsk politikk på de områdene. Det er ingen grunn at vi skal overlate sosiale spørsmål til andre partier, avrunder han.