Innvandrere taper i budrunder

Etnisk norske førstegangskjøpere har ofte foreldre som hjelper til med kjøp av bolig, og skyver vekk førstegangskjøpere med flerkulturell bakgrunn.
0Shares
– Foreldre som kan gi barn pengegaver og forskudd på arv, presser bolig prisene til værs og gjør det vanskeligere for andre å kjøpe sin første bolig, ifølge Viktorija Ivanova til VGNett.
29-åringen og hennes samboeren, begge fra Litauen, sparte opp en halv million kroner for å få råd til enebolig.
For fem år siden flyttet hun til Sotra ved Bergen, for å jobbe som lærer. I fjor ble hun sammen med Giedrius Mickevicius (27), som i syv år har vært flislegger i Norge.
Jobbet hardt 
De har stått på far morgen til kveld, med ekstra jobber som tolk og til voksenopplæring og på kafe.
– Det har vært masse hardt arbeid for å få råd til å kjøpe egen bolig, sier Viktorija.
Første gang hun søkte om lån i banken som enslig mor fikk hun lånetilsagn på 700.000 kroner. Etterhvert som hun og Giedrius ble sammen, økte lånerammen til 2,5 millioner kroner.
– På flere budrunder på Sotra opplevede vi at andre interesserte kom på visning med foreldrene på slep. Det opplevde vi som urettferdig, sier hun.
For de to litauerne er det utenkelig at foreldrene skulle kunne hjelpe dem økonomisk. Viktorija står frem for å gi en stemme til innvandrere og annen ungdom som ikke har foreldre i ryggen.