– Innvandrere med dysleksi forskjellsbehandles under norskprøven

Onsdag inviterte Dysleksi Norge og og Oslo Voksenopplæring Nydalen til panelsamtale (F.v): Shorish Azari (rådgiver LDO), Marit Knutsdatter Strand (SP), Mona Fagerås (SV), Nina Sandberg (AP), Helene Berntsen (doktorgradsstipendiat) og Caroline Solem (generalsekretær Dysleksi Norge).
Foto: www.dysleksinorge.no
Innvandrere med påvist dysleksi får ikke bruke de samme hjelpemidlene under norskprøven som det elever i grunnskolen og videregående får bruke.
17Shares

Onsdag inviterte Dysleksi Norge og Oslo Voksenopplæring Nydalen panelsamtale om dysleksi og flerspråklighet. Et av temaene som ble tatt opp er forskjellsbehandling av innvandrere med skrive- og lesevansker.

Når voksne innvandrere skal ta norskprøven, får de ikke bruke de samme hjelpemidlene som er vanlige i grunnskolen og videregående.

– For å begynne på videregående må du bestå skriftlig prøve nivå B1. For å begynne på høyere utdanning må du bestå skriftlig prøve nivå B2. Hvis du ikke består, lukkes døren til
utdanning. Mange arbeidsgivere har også krav om å bestå skriftlig nivå B1 eller B2
Muligheten for arbeid blir dermed redusert, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem til Utrop.

Folk settes i en helt umulig situasjon, hevder hun.

– For å overleve vil mange trenge å motta ytelser fra NAV. Men hvis du mangler inntekt og har mottatt ytelser fra NAV, så kan du ikke søke permanent oppholdstillatelse.

Vanskelige krav

Elever med dysleksi vil ha svært store problemer med å klare disse kravene, fortsetter hun.

– Hadde de kommet til Norge i grunnskolealder, ville de fått tilrettelagt opplæring, og de ville fått tilrettelagt eksamen med blant annet skrivehjelpemidler. Men det er ikke tillatt under norskprøven, påpeker hun.

Aktuell tilrettelegging under prøver og eksamener kan være:
  • Bruk av PC eller iPad med retteprogram og/eller syntetisk tale.
  • Forlenget tid.
  • Kombinert skriftlig/muntlig prøveform.
  • Få oppgavene lest høyt.
  • Få bruke tale til tekst-program

Rådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet, Shorish Azari er tydelig på at dette er i strid med loven.

– Å nekte tilrettelegging til en prøve som har så store konsekvenser kan være i strid med
Likestillings- og diskrimineringsloven, sier han.

Hjelpemidler og norsknivå

For å ha nytte av dataprogrammene som hjelpemiddel, må elevene i tillegg kunne norsk og kunne skrive.

Etter at Dysleksi Norge og Oslo Voksenopplæring Nydalen gjorde oppmerksom på saken, vurderer nå departementet endringer, og en prøveordning med tilrettelegging.

Nina Sandberg (Ap) mener det er ikke godt nok.

– Forskriften åpner for tilrettelegging, mens regelverket presiserer at det kun gis forlenget tid og at skrivehjelpemidler ikke er tillatt. Det betyr at regelverket egentlig ikke har vært gjenstand for politisk behandling. Det er på tide at dette ryddes opp i, sier hun.