Røe Isaksen: – Gi folk sjansen til jobb

Gir vi ikke folk sjansen til å jobbe, sløser vi med menneskelige ressurser, var tonen fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under gårsdagens konferanse om jobbinkludering.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Hvordan skape et arbeidsliv med plass for alle? Regjeringens «inkluderingsdugnad» er et forsøk på dette, og mandag var det «Toppmøte om inkludering» i Oslo.
0Shares

– Hvis vi ikke gir folk sjansen til å jobbe, sløser vi med menneskelige ressurser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til nettstedet Parat.

I går inviterte han til «Toppmøte om inkludering», sammen med statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, helsedirektør Bjørn Guldvog og NAV-direktør Sigrun Vågeng.

– Noe av det viktigste for meg som statsminister er å skape et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor vi opplever å bli sett for den vi er, ikke for den sykdommen eller funksjonshemmingen vi har. Et samfunn der ingen skal bli stående utenfor. Derfor er arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet viktig for meg, sa statsministeren i sin innledning.

Fem prosent på inkluderingstiltak

Solberg fastslo at regjeringen har satt et mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal være i inkluderingsdugnadens målgrupper. Statsministeren tok også til orde for en diskusjon om utlysing av ledige stillinger.

– Mange jobber blir aldri utlyst. Det kan forsterke de sosiale problemene. De som ikke har et kontaktnett opplever å ikke trenge gjennom i arbeidsmarkedet. Vi bør diskutere om vi er for dårlig til å utlyse ledige stillinger, fortsatte Solberg.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja ser det som en demokratisk utfordring at enkelte grupper blir holdt utenfor arbeidslivet.

– Halvparten at de med funksjonsnedsettelse er uten jobb. Her går samfunnet glipp av store ressurser. Det er en demokratisk utfordring når grupper blir stående utenfor. Alle mennesker er like mye verdt. Jeg vet selv hva det vil si å være annerledes, sa Raja.

Lite inkludering av innvandrere

Rabia Musavi, som er daglig leder for den frivillige organisasjonen LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, hevder innvandrere er lite inkludert i regjeringens inkluderingsdugnad.

– Lav sysselsetting blant innvandrere er et samfunnsøkonomisk problem. Mange innvandrere er ufrivillig arbeidsledige. Hos oss møter vi mange som bytter navn for å unngå ha et innvandrernavn. Et stadig større norsk-krav hjelper ikke dersom man ikke blir møtt av et inkluderende samfunn. For at velferdsstaten skal få en bærekraftig framtid må vi få flere innvandrere inn i arbeidslivet, sier hun til FriFagbevegelse.

Røe Isaksen deler Rabia Musavis bekymring for lav sysselsetting blant innvandrere. Han synes hun satte ord på dette på en god måte.

– Vi vet at nær halvparten av de registrerte ledige hos Nav er innvandrere. Uten tilstrekkelige kvalifikasjoner og språkferdigheter er det lett å falle varig utenfor arbeidslivet, sier han til FriFagbevegelse.