Regjeringen og Frp strammer til mot islamske donorer

Færre penger fra EU-innvandrere fra i øst inn i den norske statskassen, konkluderer finansdepartementet.

Sist onsdag signerte Frp-representant Gulati en avtalepakke med regjeringspartiene som legger rammene for den nye tros- og livssynsloven, som Stortinget skal vedta før sommerferien.

Saudi-Arabia og Qatar er blant de største donorene til trossamfunn utenlands. Begge landene praktiserer ikke religionsfrihet, og holder seg til særdeles strenge tolkninger av Koranen.

– Vi skal stoppe pengegaver fra autoritære stater, forklarer stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) til Vårt Land.

Skal regulere

Et punkt regulerer utenlandsfinansiering av norske trossamfunn. Avtalen sier at «regjeringen skal legge frem et lovforslag som innebærer at tros- og livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.»

– I den nye loven skal det stå “kan”, men Frp og regjeringen er blitt samde om at i innstillinga frå stortingskomiteen skal det stå “skal”. Trossamfunn som mottar støtte fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet skal miste offentlig støtte, sier Gulati.

Les også i Utrop: – Uakseptabel mistenkeliggjøring av trossamfunn