-Løftebrudd fra norske myndigheter

0Shares

Norske myndigheter tidligere uttalt at dersom det er en fare for at Hellas kan sende tsjetsjenske asylsøkere videre til Russland, vil ikke Norge bruke sin mulighet i henhold til Dublinkonvensjonen til å sende dem til Hellas.

Den norske Helsingforskomité og NOAS har nylig publiseret en rapport basert på møter vi hadde i Hellas 5. – 9. juni 2002 med tsjetsjenerne selv, humanitære organisasjoner og greske myndigheter.

Det fremgår av rapporten at faren for deportasjon til Russland forblir høy. På denne bakgrunn, og på bakgrunn av den utstrakte bruken av varetektsfengsling av asylsøkere inkludert barn og av torturofre, og de svært mangelfulle sosiale forholdene, spesielt med tanke på tsjetsjenernes tunge bakgrunn, krever NOAS og Den norske Helsingforskomité at norske myndigheter stanser overføringen av flere tsjetsjenere til Hellas.

De tsjetsjenerne som ble overført til Hellas 15. og 17. mai – to menn i tyveårene og en familie med to barn, henholdsvis 10 og 16 år gamle – sitter per 11. juni stadig i varetekt. Familien, inklusive barna, skal ikke ha vært ute i frisk luft i løpet av denne perioden. Gjennom det familien beskriver som rent taktikkeri fra det greske politiets side skal de allerede ha blitt forsøkt tvangsmessig deportert til Russland, heter det i rapporten.

I tillegg til bruken av langvarig varetekt overfor asylsøkere som har gjennomlevd traumatiserende hendelser, mangler nesten enhver oppfølging av dem når de slipper ut av varetekt.

Ifølge rapporten henvises asylsøkere til å livnære seg ved å ta alle slags strøjobber, samtidig om de mottar liten eller ingen språkopplæring. En av de tsjetsjenerne som ble overført i høst (et tidligere offer for grov og omfattende tortur) overlever utelukkende ved hjelp av en annen familie tsjetsjenske asylsøkere, som selv knapt har til mat på bordet.

For å lese hele rapporten, se: Overføringen av tsjetsjenske asylsøkere fra Norge til Hellas i henhold til Dublinkonvensjonen