Asylmottak fikk menneskerettspris

Mønsterverk: Sjøvegan i Troms trekkes frem over steder hvor samarbeidet mellom mottak og kommune funker utmerket.
Foto: Jan Fredrik Frantzen
Amnestys menneskerettspris for Troms 2011 gikk til Sjøvegan asylmottak.
0Shares
– At en seriøs aktør som Amnesty velger å gi menneskerettsprisen i Troms til et mottak synes jeg er bare fantastisk. Jeg ser på det som en anerkjennelse av alt det gode arbeidet som gjøres i mottakssystemet, sier leder ved Sjøvegan mottak, Cameron Davis, til udi.no.

Selv er han usikker på hva som er bakgrunnen for at akkurat Sjøvegan ble valgt ut av Amnesty, men tror det kan ha sammenheng med deres engasjement i rettighetsarbeidet for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) de siste årene. 

– Viktigst fremover vil være å fortsette den gode dialogen vi har mellom UDI, mottak og lokalsamfunn. Vi vil også forsøke å leve opp til forventningene fra Amnesty Troms om å utgjøre en forskjell, og si fra om rettighetene til asylsøkerne midt oppe i alt det praktiske arbeidet, sier skotskfødte Davis.

Velfortjent

Regionkontor Nords direktør, Bjørn Alf Fridfeldt, har oppfølgingsansvar overfor Sjøvegan og mener prisen var velfortjent. 
 – Mottaket har et bra samarbeid med tjenesteapparatet i kommunen, og har også utmerket seg ved å ha gjort en spesiell innsats for personer som har vært utsatt for menneskehandel, forteller regiondirektøren til udi.no.