Mer toleranse for islam

0Shares

43 prosent av ikke-kristne ungdommer som deltok i undersøkelsen sa seg enig i påstanden “jeg misliker at vi har fått muslimske trossamfunn i Norge”. For kristne ungdommer var tallet 38 prosent. Når det var spørsmål om hvorvidt levemåten til innvandrere kan være en trussel mot norsk kultur, svarte en av tre ikke-kristne ungdommer ja, mens tallet blant kristne ungdommer var en av fire.

Professor og forskningssjef ved MMI, Ottar Hellevik, sier til Vårt Land at resultatet av undersøkelsen er overraskende. Han tror toleransen blant kristne ungdommer kan skyldes at de selv opplever seg som en minoritet.