Rasisme på fotballbanen

0Shares

Senest på tirsdag fikk Edvin Kokkersvold i Telemark føle rasistiske mishagsytringer på kroppen. Under juniorkampen mellom Team Porsgrunn og Hei/Brevik ble 17-åringen fra Langangen møtt med nedsettende tilrop fra tilskuere og en motspiller på grunn av sin hudfarge.

– Det skjer heldigvis ikke hver dag, men jeg har hørt om flere episoder. Dersom vi får rapporter på slike forhold, tar vi konkret tak i saken. Fotballkretsen er opptatt av fair play, og rasisme er helt klart knyttet opp mot det, sier Eilertsen

– Hvis rasisme inntreffer på fotballbanen, bør fotballkretsen få beskjed. Dommergruppa i kretsen har fått i oppgave å slå hardere ned på slike episoder, og vi har fått føringer fra Norges Fotballforbund om hvordan vi skal forholde oss i slike situasjoner.

– Man må skille mellom hva som er en spontanreaksjon og hva som er en bevisst handling. Fotballkretsen kan imidlertid ta i bruk sanksjonsreglementet dersom vi mener det er nødvendig. I sanksjons- og protestreglementets ledd B paragraf 2.2 står det at sanksjonsbare overtredelser er følgende forhold: Upassende opptreden mot dommer, publikum og andre. Det omfatter uten tvil rasisme, sier Roger Eilertsen til porsgrunns Dagblad.