Sitter lenger i fengsel enn nordmenn

0Shares

Av 6 106 løslatelser fra soning av fengselsdom i Norge i 2000 var 7,9 prosent (482) av utenlandske statsborgere. Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tallet viser også at flertallet av dem kom fra et “ikke-vestlig” land, landene i Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Blant de som sonet ubetingede straffer på over 90 dager er ikke-vestlige statsborgere i flertall.

Soner mindre andel av dommen

Tall tyder på at utenlandske statsborgere soner kortere tid enn norske statsborgere, da de utenlandske fangene soner en noe mindre andel av sin utmålte straff enn andre fanger.

Det skyldes at det har utviklet seg en praksis for prøveløslatelse fra norske fengsler som går ut på at utenlandske statsborgere kan prøveløslates etter å ha sont 58 prosent av straffen, mens norske statsborgere må ha 67 prosent av straffen. De utenlandske statsborgerne blir vanligvis utvist fra landet etter en slik prøveløslatelse.

Sitter likevel lengre i fengsel

Gitt forskjellen i prøveløslatelser kunne man tro at utenlandske fanger sitter mindre tid i fengsel enn de norske; men dette er nemlig ikke tilfelle.

De norske statsborgerne som ble løslatt fra fengsel etter sont dom i 2000, hadde i gjennomsnitt tilbrakt 96 dager bak murene, mens gjennomsnittet for de utenlandske statsborgerne var hele 209 dager.

Usikker årsak

Det er mulig at de utenlandske statsborgerne hadde begått flere lovbrudd eller grovere lovbrudd enn de norske, noe som kan ha ført til lengre straffer.