– Norge må intensivere arbeidet med å ta imot flyktninger

Forverringen av konflikten i Libya gjør at stadig flere flykter gjennom Middelhavet. Nå må Norge ta inn flere, mener Røde Kors (Illustrasjonsfoto).
Foto: Illustrasjonsbilde
Korona-pandemien har ført til stort etterslep i å ta imot flyktninger. Norge og EU ligger langt etter å fylle sine forpliktelser for 2020, mener Røde Kors.
63Shares

– Røde Kors oppfordrer regjeringen til å få fortgang i å hente flyktninger, sier Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors i en nyhetsmelding.

Han legger til at både EU og norske myndigheter ligger bak målene om å hente kvoteflyktninger i år. Nå må arbeidet intensiveres for å hjelpe mennesker ut av lidelse og gi beskyttelse til de som trenger det. 

UDI har denne måneden opplyst til Røde Kors at de forventer at de skal klare å innvilge omtrent 2.000 av de 3.000 på kvoten for overføringsflyktninger i år. Etter nødvendige reiserestriksjoner på grunn av korona har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gjenopptatt mye av sitt arbeid.

Flere land må derfor nå også øke sin innsats for å ta igjen det tapte. Mange flyktninger har ventet i månedsvis på hjelp og avklaring, på grunn av korona-pandemien, mener Røde Kors.

Fra vondt til verre 

Før pandemien var over 1,4 millioner flyktninger i verden særlig utsatt, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. For disse har den humanitære situasjonen blitt forverret som følge av korona i flere land.

I Libanon lever halve befolkningen under fattigdomsgrensen. Landet har rundt 900.000 flyktninger. Krisen i landet har satt både flyktninger og den libanesiske befolkningen under stort press. Korona-pandemien og eksplosjonen i havneområdet i Beirut 4. august, der 300.000 ble hjemløse, gjorde helsevesenet ytterligere overbelastet. Dette har gått særlig utover flyktningene i Libanon.

I Uganda er matrasjonene i flyktningleirer kuttet med 30 prosent, fordi penger er omdisponert til korona-tiltak. Av de 1,4 millioner flyktningene i landet må 125.000 hentes ut og gis beskyttelse, mener Røde Kors. 

Folk drukner i Middelhavet

Forverringen av den væpnede konflikten i Libya går særlig utover flyktninger, som rammes av bombeangrep, vold og overgrep. Mange ser ingen annen utvei enn å legge ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet til Europa. Ferden har så langt i år krevd 495 menneskeliv.

I over ti år har fattige og mellominntekts-land måttet ta seg av størstedelen av verdens flyktninger. Slik er det fortsatt tross av de store utfordringene dette medfører. De sosiale og økonomiske følgene av korona i disse landene gjør at situasjonen har gått fra vondt til verre.

– I møte med koronaviruset har både EU og Norge vist at pandemien må bekjempes gjennom felles løsninger og solidaritet. Denne forståelsen må også gjelde for å gi verdens flyktninger trygghet og beskyttelse. Derfor må arbeidet med å ta imot flyktninger intensiveres. Norge må komme nærmere målet om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger, på tross av COVID-19, og sikre at dette gjøres effektivt og i henhold til smittevern, sier Stokkereit.