Satser langsiktig i kommunene

Inngår integreringsavtale med IMDi: Sogndal kommune.
Foto: Bjørn Erik Pedersen
IMDi har inngått seks-årige avtaler med Haugesund og Sogndal kommuner, for å gjøre integreringsarbeidet i kommunene lettere.
0Shares

– Et så langt perspektiv gir oss tid til å jobbe målrettet, sier regiondirektør Ohene Aboagye i IMDi Vest til imdi.no.

Avtalene er en del av Includio 15, et større samarbeidsprosjekt mellom IMDi og 15 kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Formålet med prosjektet er et helhetlig, langsiktig og forutsigbart samarbeid rundt bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere.

Skritt i riktig retning

– Innvandrere vil bidra til en positiv samfunnsutvikling dersom det legges til rette for en god integrering. For å få til det er det avgjørende at kommunene jobber strategisk, påpeker Aboagye.

Haugesund og Sogndal er nå først ute med å inngå samarbeidsavtaler med IMDi som går over seks år. Husbanken og andre statlige aktører blir også sentrale samarbeidspartnere i prosjektet.

– Kommunene tatt et stort skritt i riktig retning med disse avtalene. Et så langt perspektiv gir oss tid til å jobbe målrettet for å oppnå gode resultater. Her handler det om at innvandrere må komme raskt inn i arbeidslivet, eie egen bolig og få et sosialt nettverk slik at de bedre kan få utnytte sine ressurser, sier Aboagye til imdi.no.