Medlemmer til rådet for flerkulturelle minoriteter oppnevnt

Oslo kommune har oppnevnt rådet for flerkulturelle minoriteter, som kommer i gang denne måneden.
Foto: www.idg.no
Ti medlemmer og ti varamedlemmer til rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, for perioden 2019-2023.
23Shares

Ifølge Oslo kommune skal rådet erstatte det fratrådte rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO) ble etablert i 1986.

Rådet vil i slutten av måneden ha sitt konstituerende møte.

– Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer skal fremmes i en egen byrådssak, som vedtas av byrådet. Kandidater til rådet foreslås av relevante organisasjoner. Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten sendte ut informasjon til over godt over syv hundre organisasjoner. Samtidig har muligheten for å foreslå kandidater blitt formidlet på relevante nettsider, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Se listen over de valgte medlemmene og varamedlemmene:

Vil stå opp for unge

Utrops neste styreleder Alfredo Biamont er en av de 20 som ble valgt inn i rådet.

– Rådet skal være et rådgivende organ på flerkulturfeltet i Oslo. Vi har fått inn ulike folk med ulik kompetanse, som gjenspeiler det flerkulturelle Oslo, og som kan gjøre en god innsats på integrerings- og inkluderingsfeltet.

I rådet vil stå opp for unge, og særlig skoleungdommens sak.

– Jeg ser ofte at lærere mangler flerkulturell kunnskap for å kunne håndtere elever med annen kulturell bakgrunn. Ofte sliter disse med problemer hjemmefra, er i en vanskelig økonomisk situasjon, må overleve mellom kulturer som ofte kolliderer med hverandre eller har flukttraumer, noe som igjen fører at mange sliter med å følge regler i en undervisningssituasjon. Vi trenger lærere som er bedre forberedt på feltet.

Han mener også at folk må i større grad se seg selv som Oslo-borgere, på tvers av språk, nasjonalitet eller religion.

– For meg er integrering toveisprosess. Folk blir ikke helt integrert hvis folk ikke har et yrke, et fagbrev eller ikke utdanner seg til en god jobb, som skal sikre et verdig liv i et konkurransepreget arbeidsmarked, og følelsen at man bidrar til samfunnet.