Kongen vil tenke nytt om integrering

H.M Kong Harald understreket betydningen av sameksistens og samhold under sin tale i dagens nasjonale minnemarkering av terrorangrepene 22. juli.
Foto: Kongehuset
– Jeg tror en forutsetning for at ulike kulturer kan leve godt sammen, er at vi respekterer hverandres forskjeller, er enige om grunnleggende menneskerettigheter  – og har mulighet til å snakke sammen, sa kongen i sin nyttårstale. 
0Shares

Enkeltmennesker skal ikke få rive ned det pionerer med stort mot har kjempet fram. Dette står vi fast på, slo kongen fast i sin tale til det norske folk nyttårsaften.

–  Jeg tror at vi i Norge stadig må se med nye øyne på hva vi legger i ordet «integrering», sa han. 

Kong Harald understreket at konflikt lett blir resultatet, når to parter står steilt mot hverandre. En slik skråsikkerhet finnes hos enkeltmennesker i alle religioner og kulturer.

– Men i de samme miljøene finner vi også mennesker med en helt annen livsholdning: de som evner å møte ulikhet med respekt. Det som på overflaten kan se ut som religionskonflikt, tror jeg dypest sett handler om hvilken evne man har til å tolerere forskjeller, sa kongen.

“Abrahams barn”

Kongen trakk fram forestillingen «Abrahams barn»  med skuespiller Svein Tindberg. 

– Der tar han utgangspunkt i de tre verdensreligionene kristendom, jødedom og islam – som alle har Abraham som sin «stamfar». Stykket minner oss på at de tre ulike religionene har samme opphav, og bruker mange av de samme fortellingene om det å være menneske. Om tro og tvil, om uvennskap og forsoning, om de lyse og mørke kreftene som lever side om side i oss, sa kongen.