Hvordan forbedre integreringen?

Høyere språkkrav skal gjøre integreringen bedre, men det finnes også behov for unntak, hevder kunnsskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og andre kan spille en større rolle og få økt oppmerksomhet i arbeidet for mer og bedre integrering. Men hvordan?

Innspillene vil bli brukt når regjeringen i vår skal utvikle en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle i arbeid for integrering og inkludering, og legge til rette for å styrke det gode arbeidet som gjøres, i følge Melby (V).

 

– Vi ønsker innspill særlig på disse områdene: Arbeid, kvalifisering og utdanning og norsktrening, integreringstiltak i bosettingsfasen, og barn og unges deltakelse. Innspillene kan for eksempel ta opp samarbeidsformer, kompetanseutvikling i frivillige organisasjoner og et mangfoldig sivilsamfunn. Innspillene kan også omfatte andre tema, sier ministeren.

Hvordan komme med innspill

Følge denne linken for å skrive inn dine innspill.

Frist for innspill er 26. februar

Bidragene vil være anonyme, selv om navn og kontaktinformasjon må oppgis. Personopplysninger vil bli slettet innen 1. juli i 2021, i tråd med GDPR-direktivet.