Fire uker uten livstegn

Siste stopp: her på Imam Khomeini lufthavn i Teheran ble asylsøkersøskenparet Samira og Hamed sluppet av norsk politi. Siden har ingen av deres norske venner eller familiemedlemmer i Iran hørt noe.
Foto: Shirinsokhan Mahmoudreza
5. desember 2012 ble søskenparet Samira (27) og Hamed (28), to iranske asylsøkere med avslag, tvangsreturnert fra Bodø til Iran.
0Shares

Norsk politi bekrefter at søsknene ble anholdt ved retur til Imam Khomeini lufthavn sør for Irans hovedstad Teheran. Siden da har hverken deres mange norske venner eller familien deres i Iran lyktes med å få kontakt med dem, skriver tolvtejanuar.org i en pressemelding.

– Familien i Iran har forsøkt å få informasjon hos Iranske myndigheter om hvor de befinner seg, men har til nå ikke fått svar, melder organisasjonen.

Forlanger kontakt

Norske myndigheter ved Utenriksdepartementet samt ambassaden i Teheran er varslet om situasjonen, men har ingen jurisdiksjon overfor iranske borgere i Iran. 

Foreningen mener Norge er imidlertid er bundet av Flyktningkonvensjonens artikkel 33, om non-refoulement, som påpeker at kontraherende stat (i dette tilfellet Norge) kan ikke utvise eller avvise en flyktning over grensen til områder hvor hans liv eller frihet ville være truet.

– Vi forlanger at myndighetene via offisielle kanaler (Utenriks- og Justisdepartementet) kontakter iranske myndigheter for å bringe på det rene hva som har skjedd med Samira og Hamid. Vi forlanger også at Norge stanser all tvangsretur til Iran inntil de oppretter mekanismer som gjør dem i stand til å monitorere de tvangsreturnertes situasjon etter returen, skriver tolvtejanuar.org. videre.