Raja med tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

– Mange vegrer seg for å delta i den offentlige debatten fordi de blir møtt med hetsende og sjikanerende ytringer. Når viktige stemmer stilner, er det et tap for demokratiet og en trussel mot ytringsfriheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).
Foto: Ervin Kohn
En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer ble lansert mandag. Ordningen er på 8 millioner kroner i 2021.
666Shares

– Rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange mennesker fra å delta, bli hørt og bruke sine ressurser i samfunnet på lik linje med andre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter.

Prosjektene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse i befolkningen for å forebygge rasisme og diskriminering, samt utvikle metoder for å framme mangfold og dialog.

– Mange vegrer seg for å delta i den offentlige debatten fordi de blir møtt med hetsende og sjikanerende ytringer. Når viktige stemmer stilner, er det et tap for demokratiet og en trussel mot ytringsfriheten, understreker kultur- og likestillingsministeren.

– Vi må aldri slutte å jobbe for at vi skal ha en god, offentlig meningsutveksling. Rasisme og hatefulle ytringer er ødeleggende for samfunnet. Vi kan gjerne være rykende uenige om det meste, men vi må alltid ha gjensidig respekt for hverandre, avslutter Raja.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald ønsker søknader fra hele landet.

— Vi ønsker et lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement på feltet, og håper at vi får inn gode søknader. Vi ønsker spesielt søknader med nye ideer til tiltak og samarbeidsprosjekter velkommen, Trommald.

Det er Bufdir som skal administrere tilskuddsordningen. Søknadsfristen er 15. mars.

For i 2021 har Bufdir valgt å prioritere tre områder som vi ser behov for å styrke:

  • Møteplasser og dialogarbeid
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett
  • Rettighetsinformasjon

— Tiltakene som får tilskudd vil bidra til å sette rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på dagsorden i lokalsamfunnet, og dette kan bidra til engasjement for å ta tak i utfordringer i den enkelte kommune, sier Trommald.