Over 140 organisasjoner får penger til å spre koronainformasjon til innvandrere

Regjeringen har nå fordelt mer enn 65 millioner kroner totalt til informasjonstiltak fram til nå.
Foto: Pixaby
Over 40 millioner kroner er nå fordelt til frivillige organisasjoner som skal spre koronainformasjon til innvandrergrupper.

– Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona. Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 prosjekter rundt om i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Målrettede informasjonstiltak, tillit og forståelse er nøkkelord for at informasjon skal nå frem og bli etterlevd.

– For at vi skal klare å stanse smitten, må informasjon og råd fra myndighetene nå ut til hele befolkningen. Det har størst virkning når informasjonen til dem som ikke kjenner det norske samfunnet så godt, skjer gjennom lokale ressurspersoner i nærmiljøene. Derfor er jeg glad for at vi nå kan støtte opp under gode lokale tiltak, sier Melby.

Mer enn 65 millioner kroner totalt til informasjonstiltak

I 2020 ble det bevilget 26,6 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner.

– Vi vet at direkte kommunikasjon og kjennskap til berørte miljøer er sentralt for å få ned smitten. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner og et viktig supplement til myndighetenes informasjonsarbeid, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

I desember ble det bevilget 20 millioner kroner for 2021 og nå er det bevilget ytterligere 20 millioner kroner i tilskudd til lokale informasjonstiltak.

– Det er fortsatt behov for målrettede informasjonstiltak overfor innvandrerbefolkningen knyttet til korona-pandemien. Høy smitteforekomst i deler av innvandrerbefolkningen har skapt bekymring for om viktig informasjon om koronaviruset når frem, selv om vi vet at smitte handler om mye mer enn bare informasjon, sier Melby.

Organisasjonene driver informasjonsarbeid om en rekke temaer, fra smittevernråd til ivaretakelse av psykisk helse under pandemien, oppfølging av barn og unge og arbeidslivsspørsmål.

Avisen Utrop er en av mottakerne, og får 650 000 kr i tilskudd.