Stoler ikke på hviterussiske myndigheter

Hviterussiske myndigheter krever at en 34-årig dirigent utleveres tilbake, anklaget for menneskehandel. Oslo tingrett nekter imidlertid, og hevder anklagene er fabrikerte.
Foto: Ilmari Karonen
Oslo tingrett nekter å utlevere en etterlyst dirigent fordi den frykter at anklagene om menneskehandel er fabrikerte.
0Shares

34-åringen har flere ganger fått avslag på søknadene om politisk asyl her i landet, men nå har retten sagt “nei” til tvungen retur til hjemlandet Hviterussland, skriver Aftenposten.

Ifølge Hviterusslands riksadvokat skal dirigenten ha organisert reisen for tre prostituerte til Polen i årene 1998-2001, men de bevis som er blitt presentert for norske myndigheter er både mangelfulle og vanskelig å etterprøve så mange år senere.

Svak rettssikkerhet
Dommerfullmektig Eldbjørg H. Martinsen er bekymret for om anklagene mot 34-åringen er reelle og ikke oppkonstruerte:

– Her vises det til at det ikke eksisterer noen felles overenskomst om utlevering mellom Norge og Hviterussland. Videre vises det til at fra norske myndigheters side uttrykes bekymring for Hviterusslands forhold til menneskerettighetene og grunnleggende rettsprinsipper, skriver hun i rettsboken.

– Nekter utlevering
Advokat Jens-Ove Hagen er selvsagt fornøyd med Oslo tingretts klare slutning:

– Forklaringen til min klient er at etterlysningen ikke har rot i virkeligheten. Samtidig er dette den andre saken på kort tid hvor norske domstoler setter ned foten for utlevering til hviterussiske myndigheter, sier Hagen til Aftenposten.