Utelates minoritetsgrupper i norsk bistands- og utviklingsarbeid?

Pakistanere som sender ut sine slektninger uti verden har dermed flere pengekilder.
Foto: Scanstockphoto
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) KAMARA vil bryte mønsteret med Patterns - 30.09.2022 – Funksjonsnedsatte med minoritetsspråk må vite om sine rettigheter - 30.09.2022 Nytt giv for bokseklubb - 30.09.2022 Norge gir hvert år store beløp i bistand, både direkte til land og gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Samtidig bor […]
0Shares

Norge gir hvert år store beløp i bistand, både direkte til land og gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Samtidig bor det mange i Norge som har utvandret eller flyktet fra land Norge gir bistand. Slike minoritetsgrupper sitter med førstehåndskunnskap om situasjonen i ”sine” land, men involveres allikevel ikke i betydelig grad i norsk bistands- og utviklingsarbeid. Hvilken rolle spiller egentlig minoritetsgrupper i dette arbeidet? Hvordan kan slike grupper involveres mer av norske myndigheter og organisasjoner? Hvordan kan de selv bidra i norsk utviklings- og bistandsarbeid?

Fredag 26. april (fra kl 9-11.30) inviterer Caritas Norge til seminar der utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, samt representanter fra NORAD, PRIO og Utviklingsfondet møter representanter fra minoritets­grupper til samtaler rundt dette temaet. Det blir også mulighet for spørsmål og innspill fra salen. Vedlagt er detaljert program for seminaret, det finnes også mer informasjon om seminaret på www.caritas.no. Ta kontakt med undertegnede om du eller noen andre fra din redaksjon er interessert i å delta på seminaret.

Seminaret avholdes på Håndtverkeren konferansesenter i Rosenkrantzgate 7, og er den første delen i et todelt seminar. Den andre delen av seminaret (kl 12-15) vil omhandle arbeidsinnvandring til Norge. Si gjerne i fra om du også er interessert i denne delen av seminaret.