-Viktig å bekjempe rasisme

0Shares

-Regjeringen vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk og nasjonale minoriteter. Det skal legges til rette for utvikling av samiske næringer og samisk språk, sa han videre.

Kongen møtte blant annet Afshan Rafiq som er den første stortingsrepresentant med minoritetsbakgrunn.